Projekt Prevence v každém věku,

podpořený 68% ze státního rozpočtu na realizaci aktivit prevence rizikového chování.

Projekt vychází z potřeby uceleného preventivního působení již od nejnižších věkových kategorií. V praxi se programy primární prevence zaměřují spíše na dospívající děti a mládež, problematika rizikového chování na i. stupni základních škol je často zanedbávána. V tomto projektu jsou zahrnuty finančně náročnější akce, další potřeby na vzdělávání učitelů v této oblasti, potřeby všeobecné informovanosti rodičů. Celý projekt je součástí školní primární strategie.

 

Projekt zahrnuje :

-tématické 10hodinévé bloky pro jednotlivé ročníky

-sebepoznávací kurz pro žáky 4. ročníku a pro žáky nejproblematičtějšího kolektivu

-exkurzi v Kontaktním centru

-návštěvu soudního přelíčení

-besedu (pro rodiče)

-vzdělávání učitelů

-výukový materiál

 

Uskutečněné akce :

20. 4. 2011 proběhla exkurze v Kontaktním centru LAXUS v Hradci Králové, které se zúčastnil 7. ročník. Tato akce byla rozšířena o návštěvu kina Centrál, kde žáci 4.-7. ročníku shlédli dokumentární filmy o lidských právech Jeden svět 2011 – Létající Anne, Anna, Romy, Alexandra, filmy s ekologickým zaměřením – Moje sousedka, Zvířata zachraňují svět.

 

Tématické bloky

Během měsíců květen a červen 2011 se uskutečnily v 2-9. ročníku pětihodinové bloky, v 1. ročníku tříhodinový blok, které byly zaměřeny na vztahy v třídních kolektivech, na asertivní chování a zjišťování případné šikany mezi žáky.

Prevence v každém věku

27.03.2012 10:01
Petra Kalibová 27. 3. - 3. ročník 28. 3. - 1. + 2. ročník 30. 3. - 4. ročník  3. 4. - 5. ročník Martin Vlasák 6. ročník 10. 4. - šikana, 10. 5. - dospívání, 17. 5. - alkohol, 30. 5. - kouření 9. ročník 10. 4. - partnerské vztahy, sexualita, 10. 5. - antikoncepce, pohlavně...
27.03.2012 09:59
  Zpráva z pobytu v rámci projektu "Prevence v každém věku" 07.10.2011 22:44     Výjezd ze školních lavic V roce 2011 získala naše škola dotaci MŠMT právě v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Součástí našeho projektu nazvaného Prevence...
27.03.2012 09:57
  Zážitkový program žáků ZŠ Dobré   Žáci šestého ročníku ZŠ v Dobrém se zúčastnili 14.-16. září 2011 projektu v Kosteleckých Horkách  ve středisku environmentální výchovy.  Program nazvaný „ Návrat k tradicím „ přiblížil dětem venkovský životní styl, zapomenuté...

Prevence v každém věku

    Na začátku školního roku 2010/11 měli všichni na pilno. Kromě učení se žáci účastnili mnoha kulturních akcí a také jsme dokončovali projekt Prevence v každém věku zaměřený na prevenci rizikového chování dětí, který byl částečně financován z dotace Královéhradeckého kraje. V rámci tohoto projektu proběhl v září dvoudenní pobytový kurz pro žáky 4. ročníku a dvoudenní pobytový kurz pro žáky 7. ročníku na Masarykově chatě v Deštném v O. h. a 8. 10. žáci 8. a 9. ročníku navštívili nízkoprahové zařízení Kontaktní centrum v Hradci Králové. Jádrem pobytů byly zážitkové a sebepoznávací aktivity, které by byly v běžných podmínkách školy těžko realizovatelné a nebylo by dosaženo takového efektu.

 

Názory žáků :

Dne 8. 10. 2010 se naše třída zúčastnila preventivního programu v Hradci Králové. Navštívili jsme Kontaktní centrum Laxus. Tato stanice je určena pro drogově závislé lidi. Tam nám vysvětlili, čím se toto níkoprahové zařízení vlastně zabývá, a ukázali jednotlivé části budovy včetně místnosti na výměnu stříkaček. Tato akce byla velmi poučná.

A. Doucková, žákyně 8. ročníku

9. a 10. září 2010 se konal dvoudenní pobyt na Masarykově chatě pro 7. ročník. Společný program, hry, vycházky byly zaměřeny na zlepšení vztahů v třídním kolektivu. Užili jsme si spoustu legrace hlavně při společných hrách. Pobyt byl na jedničku s hvězdičkou a těšíme se na další.

D. Holcová, žákyně 7. ročníku

Doberáci v Hradci

   Dne 20. 4. 2011 vyrazili žáci naší Základní školy  v Dobrém na exkurzi do Hradce Králové. Žáci 4.-6. ročníku navštívili muzeum, kde shlédli expozici létajících dravců a sov. Některé exponáty byly i živé. Dozvěděli se mimo jiné o místech, kde ptáci žijí, o pastech, které používají pytláci k lovení dravců. 7. ročník zavítal do nízkoprahového zařízení- LAXUS. Asi by nikoho nenapadlo, že by bylo kontaktní centrum mezi obytnými domy. Zde jsme si povídali o drogách, následcích braní drog, o životě uživatelů drog, o významu tohoto zařízení, o odborné pomoci klientům. Odnesli jsme si z toho smíšené pocity.

   Poté všichni společně navštívili kino Centrál, kde shlédli několik filmů z mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět 2011. Filmy byly zaměřeny na dětská práva a na ekologii.

   Myslím si, že exkurze přinesla spoustu nových poznatků nejen pro mě, ale i pro ostatní.

Backo (žák 6. ročníku), Rozínková, Havránková (žákyně 7. ročníku).

Tato akce byla částečně financována z projektu Prevence v každém věku, na který naše škola získala dotaci ze státního rozpočtu ČR na realizaci aktivit prevence rizikového chování.

Aktuality

10.03.2020 07:53
Jméno Čas Pořadí
07.03.2020 19:37
Sestava: Táčnerová, Luňáčková, Brossmannová,...
06.03.2020 14:07
V pátek 6.3. se na I. stupni uskutečnil 1. ročník...
03.03.2020 19:14
V pondělí 24. 2. 2020 jsme vyrazili na tradiční...
20.02.2020 19:40
21. února se v Dobrém v Obecním domě konal pro...
11.02.2020 07:05
V pondělí 20.2.2020 hned po jarních ...
16.01.2020 10:39
21.12.2019 14:33
1. místo 6. ročník 2. místo 8. - 9. ročník 3....
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Základní škola, Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou Dobré 110
517 93
Telefonní kontakty:
I. stupeň:
1.třída: 734 146 609
2.třída: 734 136 494
3.třída: 720 265 882
4.třída: 720 268 830
Družina: 720 204 599

II. stupeň:
Ředitelka 605 128 418
Sborovna 734 146 697

Úřední hodiny ředitelky:

Třídní schůzky: 26.11.2019
Ples školy: 29.2.2020
Zápis do 1. ročníku: 4.5.2020 budou zveřejnění přijatí prvňáčci na naši školu
zsdobre@dobruska.cz