Projekt Zodpovědný život podpořený Královéhradeckým krajem

Oblast podpory a rozvoje zdravého životního stylu

Doba trvání projektu : 1. 1. 2013 – 30. 6. 2014

Celkové náklady 23923,-Kč, dotace 15000,-Kč

Tento projekt je součástí školního projektu Zdravá škola. Zaměřuje se na oblast zdravého životního stylu a životního prostředí, získávání dovedností a návyků, odpovědnosti za svá rozhodnutí.

Zahrnuje 3 oblasti – zdravá výživa (beseda Zdravá pětka, projekt Pitný režim)

-          životní prostředí (projekt Obalizace, beseda Tonda Obal na cestách, sběr papíru a třídění odpadu-plastů)

    -          pobytový výukový program ve středisku environmentální výchovy v Kosteleckých Horkách určený pro žáky 6. ročníku Zodpovědný život


Harmonogram projektu :

30. 1. 2013 Zdravá pětka pro 1.-3.r., 4.-5.r.

31. 1. 2013 Zdravá pětka pro 6.-7.r., 8.-9.r.

21. 3. 2013 Tonda Obal na cestách I.st., II.st. (článek zaslaný do redakce Orlického týdeníku nebyl uveřejněn)

11.-12. 9. 2013 pobytový kurz ve středisku environmentální výchoy Kostelecké Horky pro 6.r. (článek zaslaný do redakce Orlického týdeníku byl uveřejněn 20. 9. 2013 ročník 54/65)

9. 4. 2014 Recyklace hrou

28. 4. 2014 školní projekt Obalizace pro 4.-7.r.

2. 5. 2014 školní projekt Pitný režim pro II. st.

Sběr papíru 23. 5. 2013, 14.-15. 5. 2014


Příspěvky :

Zdravá pětka

Beseda se na I.stupni uskutečnila 30. 1. 2013  a její program zahrnoval informace o potravinové pyramidě, význam ovoce, zeleniny a pitného režimu, význam pohybu a sportu. Děti pracovaly ve skupinách se spoustou zajímavých kartiček, obrázků a pomůcek. Soutěžily ve sběru bodíků do pokladničky. Nejlepší družstva byla odměněna. Všichni dostali vysvědčení s "pětkami".

Beseda na II. stupni se uskutečnila 31. 1. 2013 a její program zahrnoval zásady zdravé výživy, zdravější náhražky, význam etiket na potravinách, složení jídelníčku a skupinové práce v kuchyňce (5 receptů).

"Co si děti navařily, to si také snědly" a moc jim to chutnalo.

Tuto besedu připravil Nadační fond Albert.


Tonda Obal na cestách

Ve čtvrtek 21. 3. 2013 naši školu v Dobrém navštívil Tonda Obal v podání p. Mozoly. Beseda, kterou pro nás připravil se zúčastnili všichni žáci školy rozdělení do tří skupin, se týkala recyklace odpadů. Dozvěděli jsme se mnoho nových poznatků o sběrných nádobách, zpracování odpadů a jejich dalším využití. Na závěr jsme si prohlédli výstavku s různými druhy plastů i recyklovaných výrobků.

Třídit odpad má určitě smysl!

P. Petříková, žákyně 9.r.

Tento výukový program Tonda Obal na cestách se závěrečnou výstavou se uskutečnil pod záštitou společnosti Eko-kom a je součástí environmentální výchovy na naší škole a v tomto školním roce je i součástí projektu naší školy Zodpovědný život, který je podpořen Královéhradeckým krajem.

B. Rašková, řed. ZŠ v Dobrém


Děti ze ZŠ Dobré se ekologicky vzdělávaly (pobytový kurz ve středisku environmentální výchovy Kostelecké Horky uskutečněný 11.-12. 9. 2013).

Již tradiční částí výuky 6.ročníku ZŠ Dobré je eko-vzdělávací pobyt ve středisku environmentální výchovy Modrý dům v Kosteleckých Horkách. dětem byly předem vybrány programy, které se v minulých letech osvědčily - pečení chleba, zpracování ovčí vlny a výrobky z ní, výuka o lučním ekosystému + jeden úplně nový - Historie svícení. Lektoři Modrého domu programy postupně zdokonalují, takže během dvou pobytových dnů do sebe děti "nasály" spoustu užitečných informací - i takových, které díve byly samozřejmostí, ale v dnešní přetechnizované době se pomalu vytrácejí, např. jaké máme druhy obilí a hlavně jak vlastně vypadá. Děti si samy upekly rohlíky (včetně umletí mouky a přípravy těsta), ze včelího vosku i z parafínu vyrobily svíčky nebo z ovčí vlny si připravily "dredy" do vlasů.

Díky ochotným lektorům Modrého domu tak děti strávily dva zajímavé dny plné zábavných a poučných činností.

Tento dvoudenní pobyt je součástí školního projektu - Zodpovědný život, který byl podpořen Královéhradeckým krajem v rámci programu Podpora a rozvoj zdravého životního stylu.

Luděk Preininger, třídní učitel 


Školní projekt OBALIZACE

byl určený pro 2 skupiny žáků 4.-7. ročníku a uskutečnil se 28. 4. 2014.

Skupina 4.-5. ročníku pod vedením p. uč. Kubcové si zopakovala známé pojmy o třídění odpadů a barvy kontejnerů na tříděný odpad. Formou hry třídili žáci jednotlivé odpady do barevných kontejnerů. Z odpadů věnovali nejvíce času plastům - využití tohoto materiálu a mapu zpracování plastových odpadů. Řešili i konkrétní příklady na množství odpadu na žáka, na třídu, rodinu či obec. Na závěr si promítli film zaměřený na třídění plastů. Výstupem byly plakáty s názvem Třídíme odpady.

Skupina 6.-7. ročníku pod vedením p. uč. Raškkové se zaměřila na veškeré druhy odpadů a jejich množství. Žáci rozdělení do skupin vyhledávali informace z různých zdrojů o množství a recyklaci odpadů - papír, texti, kov, plasty, nápojové kartony, sklo - vyhledané údaje o umístění recyklačních závodů a spočítané hodnoty odpadů na 1 obyvatele, 1 rodinu či obec Dobré za rok zaznamenávali do map a tabulek. Jedna skupina se zaměřila na informace o skládkách v našem kraji. Výstupem projektu byl plakát Odpady a obaly, který obsahoval veškeré mapy a údaje o odpadech.

Tomuto projektu předcházel výjezdní program Racyklace hrou pro 4.-5. a 6.-8. ročník uskutečněný 9. 4. 2014 v rámci Recyklohraní.


Školní projekt Pitný režim

byl určený pro II.stupeň naší ZŠ. Uskutečnil se 2. 5. 2014 a žáci pracovali ve 3 skupinách.

Skupina p. uč. Michkové byla zaměřena na praktické dovednosti - pokusy na odsranění nežádoucích látek v některých nápojích a zjišťování množství obsahu sacharózy v různých nápojích.

Skupina pod vedením p. uč. Preiningera se zaměřila na zdroje a kvalitu minerálních vod nejen v našem regionu, ale v celé ČR.

Skupina pod vedením p. uč. Hruškové se zaměřila na školní dotazníky a monitorování práce zbývajících skupin. Sestavila o veškeré činnosti časopis, který se zároveň stal výstupem tohoto projektu.

Projektový den byl ukončen poznávací soutěží sledovaných nápojů (zejména minerálních vod).


Tento projekt podpořený Královéhradeckým krajem byl zaměřen nejen na výchovu k odpovědnosti za své zdraví a životní prostředí, na upevnění třídních vztahů, získání dovedností v oblasti environmentální výchovy, ale škola díky tomuto projektu zakoupila nádoby na tříděný odpad (plasty) - 7 plastových nádob do obou budov školy a 2 popelnice. Projekt naplnil všechny plánované cíle.


Aktuality

10.03.2020 07:53
Jméno Čas Pořadí
07.03.2020 19:37
Sestava: Táčnerová, Luňáčková, Brossmannová,...
06.03.2020 14:07
V pátek 6.3. se na I. stupni uskutečnil 1. ročník...
03.03.2020 19:14
V pondělí 24. 2. 2020 jsme vyrazili na tradiční...
20.02.2020 19:40
21. února se v Dobrém v Obecním domě konal pro...
11.02.2020 07:05
V pondělí 20.2.2020 hned po jarních ...
16.01.2020 10:39
21.12.2019 14:33
1. místo 6. ročník 2. místo 8. - 9. ročník 3....
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Základní škola, Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou Dobré 110
517 93
Telefonní kontakty:
I. stupeň:
1.třída: 734 146 609
2.třída: 734 136 494
3.třída: 720 265 882
4.třída: 720 268 830
Družina: 720 204 599

II. stupeň:
Ředitelka 605 128 418
Sborovna 734 146 697

Úřední hodiny ředitelky:

Třídní schůzky: 26.11.2019
Ples školy: 29.2.2020
Zápis do 1. ročníku: 4.5.2020 budou zveřejnění přijatí prvňáčci na naši školu
zsdobre@dobruska.cz