Rozvrh podle dnů

02.10.2017 21:01
Pondělí 1 2 3 4 5 6 7 8
5 Čsp M Inf Čj Čj   Vv Vv
6 D Čj Aj F Hv   Tv Tv
7 Z F Čj M Hv   Tv Tv
8 Aj M Hv Rj   Tv Tv
9 Čj M Hv Aj D   Tv Tv

 

Úterý 1 2 3 4 5 6 7 8
5 Vl M Aj Čj      
6 Čj Z M M   Vv Vv  
7 Čj Aj D M   Vv Vv Vz
8 Z F Čj D Rj   Vo Čsp
9 Ch M Čj Čj F   Vo Čsp

 

Středa 1 2 3 4 5 6 7 8
5 M M Čj Aj Tv      
6 Čj M Tv Aj      
7 M M Tv Aj      
8 Aj Ch M Čj   Vv Tv
9 Z Aj Čj M   Vv Tv

 

Čtvrtek 1 2 3 4 5 6 7 8
5 Čj Aj Čj Vl      
6 F D Tv Z Inf   Čsp Vo
7 F D Tv Z Čj   Čsp Vo
8 Rj Čj M F Tv   D  
9 M Ch F Ak Tv   D Ak

 

Pátek 1 2 3 4 5 6 7 8
5 M Hv Tv Čj        
6 Čj Aj M Čj      
7 Čj Aj M Čj      
8 Ch M Čj Aj Z      
9 Aj Čj Vz Ak      

 

Kontakt

Základní škola Dobré ZŠ Dobré 110
517 93
Telefonní kontakty:
I. stupeň:
1.+2.ročník 734 146 609
3.+4.ročník 734 136 494
Družina 703 363 768
II. stupeň:
Ředitelka:605 128 418
Sborovna:734 146 697

Úřední hodiny ředitelky:
Pondělí 13 - 14h
Úřední hodiny výchovného poradce:
Úterý 10 - 12h
Středa 14:45 - 15:30 (po předchozí tel. dohodě)
Důležitá data:
Třídní schůzky 24. 4. 2018
Ples školy: 10. 2. 2018
Zápis do 1. ročníku: 19.4.2018
zsdobre@dobruska.cz