Informace pro rodiče

30.10.2013 14:24
Informace zákonným zástupců o změnách ŠVP Od 1. 9. 2007 naše škola  učí podle vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j.1267/2007. K 1. 9. 2013 jsme museli provést úpravy, řešili jsme to dodatkem.   Proč dochází ke změně ŠVP   Ministr školství vydal opatření, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tato změna byla vyvolána potřebami: 1. Nové požadavky ministerstev a vlády: - finanční gramotnost, - ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, - obrana ČR, - korupce, - dopravní výchova, - sexuální výchova. 2. Zlepšit výstupy ve vzdělávacím oboru Cizí jazyk. 3. Zvýšit požadavky v matematice na...
23.10.2011 21:28
http://www.scio.cz/in/2ss/pzscio/zmeny.asp http://www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore http://www.stredniskoly.cz/prijimacky.html http://www.atlasskolstvi.cz/a4471-prijimaci-zkousky---stredni-skoly  

Kontakt

Základní škola Dobré ZŠ Dobré 110
517 93
Telefonní kontakty:
I. stupeň:
1.+2.ročník 734 146 609
3.+4.ročník 734 136 494
Družina 703 363 768
II. stupeň:
Ředitelka:605 128 418
Sborovna:734 146 697

Úřední hodiny ředitelky:
Pondělí 13 - 14h
Úřední hodiny výchovného poradce:
Úterý 10 - 12h
Středa 14:45 - 15:30 (po předchozí tel. dohodě)
Důležitá data:
Třídní schůzky 24. 4. 2018
Ples školy: 10. 2. 2018
Zápis do 1. ročníku: 19.4.2018
zsdobre@dobruska.cz