ČTENÍ

01.09.2019 09:07

Nácvikem počátečního čtení se zabývají lidé odnepaměti. Postupně se v historii vydělila řada metod, z nichž některé byly účinnější, jiné méně. V současné době probíhá výuka počátečního čtení v prvních ročnících ZŠ metodou analyticko-syntetickou, genetickou a globální. Dnes se tedy učitelé, ale i rodiče mohou rozhodovat mezi těmito metodami.

S novými poznatky se každý člověk dosud ještě v největší míře setkává prostřednictvím tištěného textu. Čtení je proto hlavní činností každého člověka v jeho cestě za poznáním. Navíc dnes žijeme v době informační exploze, kdy čtení je stále důležitější. Člověk 21. století musí umět rychle a dobře (tzn. s porozuměním) číst.

Dobré a rychlé čtení je závislé na metodě. Jaká metoda ale povede rychleji k cíli a bude působit dětem radost? Takovou univerzální metodu, která by byla ideální pro všechny děti najednou, asi nikdy nenajdeme. Každé dítě, které přichází do první třídy, je jiné, jinak se vyvíjí; řeč a písmo je u prvňáčků na různém stupni vývoje chápání, již dosažená gramotnost je v různých stádiích a i rozumové schopnosti nejsou u dětí shodné. Malé procento žáků ve třídě bude vždy potřebovat více času a péče učitelů i jejich rodičů, aby mohlo čtení zvládnout.

Hlavním úkolem, ať už pracujeme kteroukoliv metodou, je probudit v dětech zájem o čtení a dovést je k hlavnímu cíli – čtenářská gramotnost t.j.čtení s porozuměním vedoucí k potřebě celoživotního vzdělávání a v neposlední řadě zájmu o literaturu.

(výňatek z článku, Vít Beran, ZŠ Kunratice)

01.09.2019 08:48

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-1-trida (pracujeme s ním na interaktivní tabuli) - procvičování i pro OSTATNÍ PŘEDMĚTY

https://procvicovani-uciva.webnode.cz/prvopocatecni-cteni/ (domácí nácvik čtení, určování počtu slabik,čtení s jednotlivými písmeny) -  procvičování i pro OSTATNÍ PŘEDMĚTY 

http://www.naucsecist.cz/ (postupné procvičování)

http://rysava.websnadno.cz/Cteni.html (spousta procvičování)

https://pripravy.estranky.cz/clanky/prvni-trida.2/ (čtení, psaní, matematika)

http://www.kaminet.cz (nápravy poruch učení, zrakové, sluchové vnímání, orientace v prostoru)
 

procvičování čtení on-line

https://www.pohadkozem.cz/ (pohádky, říkanky)

 

procvičování i pro OSTATNÍ PŘEDMĚTYprocvičování i pro OSTATNÍ PŘEDMĚTY
01.09.2019 08:46

  

SFUMÁTO

1) Metoda Splývavého čtení SFUMATO

            Autorkou této metody je česká pedagožka s dlouholetou praxí v oblasti nápravy špatného čtení PeadDr. Mária Navrátilová. Tato metodika prvopočátečního čtení vychází z poněkud odlišných principů výuky čtení, než představuje tradiční a zároveň nejčastěji používaná metoda slabikotvorná.

            Metoda Splývavého čtení je založena na perfektním zvládnutí počátků čtení, na správném návyku techniky práce očí, ve čtení je zdůrazněna jeho plynulost. Žáci se správně učí modulovat a barvit hlas a postupně se seznamují s grafickou i zvukovou podobou hlásek a následně pak slov. Výrazně se od sebe oddělují podobné tvary písmen, aby nedocházelo k jejich záměně.

            Vytvořením správných technických základů u dětí nenastává tzv. dvojité čtení, zlepšuje se písemný projev, žáci čtou plynule a od počátku čtenému textu rozumí. 

            Ve školním roce 2014/2015 se žáci 1. třídy začali učit podle metodiky Splývavého čtení SFUMATO. Z prvních zkušeností můžeme říci, že se tato metoda osvědčila a již máme i první čtenáře. Hravou formou se žáci naučili poznávat jednotlivá písmena a vyslovovat správně hlásky, ztratili ostych. Na hodiny čtení se těší, dosahované pokroky jim přinášejí radost a uspokojení.

 

Metoda Sfumato klade důraz na:

  •      správné tvoření hlásek - zpočátku se hlásky vyslovovují velmi hlasitě, s prodlouženou délkou, dbá se na správnou intonaci
  •      důkladné zapamatování tvarů písmen
  •      plynulé spojování hlásek při přechodu na čtení slabik a celých slov
  •     čtení se správnou intonací
  •     čtení s porozuměním
 
odkaz na weby : www.sfumato.cz
                        Každé dítě má právo naučit se krásně číst
 
 
odkaz na video na youtube:

Aktuality

10.03.2020 07:53
Jméno Čas Pořadí
07.03.2020 19:37
Sestava: Táčnerová, Luňáčková, Brossmannová,...
06.03.2020 14:07
V pátek 6.3. se na I. stupni uskutečnil 1. ročník...
03.03.2020 19:14
V pondělí 24. 2. 2020 jsme vyrazili na tradiční...
20.02.2020 19:40
21. února se v Dobrém v Obecním domě konal pro...
11.02.2020 07:05
V pondělí 20.2.2020 hned po jarních ...
16.01.2020 10:39
21.12.2019 14:33
1. místo 6. ročník 2. místo 8. - 9. ročník 3....
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Základní škola, Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou Dobré 110
517 93
Telefonní kontakty:
I. stupeň:
1.třída: 734 146 609
2.třída: 734 136 494
3.třída: 720 265 882
4.třída: 720 268 830
Družina: 720 204 599

II. stupeň:
Ředitelka 605 128 418
Sborovna 734 146 697

Úřední hodiny ředitelky:

Třídní schůzky: 26.11.2019
Ples školy: 29.2.2020
Zápis do 1. ročníku: 4.5.2020 budou zveřejnění přijatí prvňáčci na naši školu
zsdobre@dobruska.cz