AKCE - II.stupeň

15.09.2016 19:48

Duben

6. 4.  dopravní výchova 2.r. p. Netíková (dle počasí)

11. 4. Den Země II.st. (Ukliďme si Česko)–úklid v obci p. Preininger –dle počasí, náhr. termín 18.4.

11. 4. dopravní výchova 4.-5.r. p. Myšák, p. Moravcová

12. 4. horská miniliga florbal – závěrečný turnaj v Rokytnici v O.h. p. Preininger

12. 4. 9.r. Přijímací řízení

12. 4. ped. rada klasifikační

18.4. divadlo RK 1.r. p. Michlová

18. 4. hokejbal 6-7.r. V Opočně p. Preininger

19. 4. zápis do 1.ročníku p. Michlová

19.4. 9.r. přijímací řízení

20. 4. vítání bledulí p. Hovorková

20. 4. třídní schůzky

20.4. hokejbal 8+9.r. p. Preininger v Opočně

21.4. hokejbal 1-3.r. P. Preininger v Opočně

25. 4. Stepík 2 skupiny I.st. (1+2.r. p. Kubcová, 3.-5.r. p. Hovorková)

Březen

10. 3. 4.-6. r. Filharmonie HK

14. 3. kraj st. tenis (Rašek, Krycner, Michl)

14. 3. Op v lyžování Deštné v Orl.h.

17.3. Mezinárodní turnaj ve florbale v Rokytnici

 

bruslení 

 I. st. 9.3. (Ho-vedoucí akce, Michl), doprava bus v 8 h u kostela, poplatek 60,-

 II.st. 7. 3. (Prei-vedoucí akce, Hr,Ne)  Doprava auty (odjezd 12,30h), poplatek 30,-

Leden

3.    1. nástup dětí

11.  1.  prevence Ženatová 6.r.

19.  1. prevence Ženatová 5.r. ??možná 4+5

20.  1. Planeta Země Filipíny 10h Nové Město 5.-9.r. Poplatek 90,-(60,-vstup, 30,- doprava)-vybírají třídní uč. ,

        23.-27. 1. anglický týden 7.-9.r. Vedoucí akce Je

              31. 1. vydání pololetního výpisu vysvědčení

Prosinec

1. 12. Čertovké laboratoře v HK 7.-8.r.

1. 12. Tv1 a Tv2 s trenéry st.tenisu

7. 12. Beseda Recyklace hrou 1.-9.r.

7. 12. Plavání I.

7. 12. Florbal 2.-5.r. dívky

14. 12. Plavání I.

15. 12. Představení Pernštejni – Vikingové 1.-9.r. (45,-Kč)

19. 12. Exkurze HK 5.-6.r. hvězdárna, Klicperovo divadlo 7.-9.r.

20. 12. Zpívání v kostele 10,15h

 20. 12. II. po kostele možnost vánočních třídních besídek

 21. 12. Plavání I.

22. 12. I. besídka

22. 12. II. vánoční florbal-turnaj

Listopad

14. 11. Country tance do stodoly I. st.

15. 11. Florbal 6+7 d p. Preininger

18. 11. Vánoční dílny II.st.

22. 11. Třídní schůzky, společné setkání s rodiči

23. 11. Filharmonie HK Hurá do ZOO 1.-3.r.

25. 11. Přehazovaná 8+9 d p. Preininger

27. 11. Advent Dobré

30. 11. První plavání I.st.

 

Říjen

4. 10. prevence p. Ženatová 2.r. (po první h se 1 h učí, pak 3h p. Ženatová)

4. 10. minifotbal RK 8+9.r. Prei

6. 10. exkurze Dolany 1+2.r. V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol

10.-11. 10. sběr papíru, elektro

13. 10. florbal 8+9.r. Prei

14. 10. prezentace škol RK 9.r.+Kohoutek RK

18. 10. st.tenis Voděrady Prei

20. 10. florbal 6+7.r. Prei

25. 10. výukový program Krteček 2-5.r. Česká Skalice

 

Září

26.-27. 9. chata Kristýna Jedlová 6.r. + p. Hrušková-sebepoznávací pobyt

16.09.2015 09:13

Září

4. 9. Divadelní představení Renesanční válčení

12. - 13. 9. Kostelecké Horky pro 6. ročník

27. 9. - 2. 10. 2015 - Anglie pro 8. a 9. ročník

Říjen

12. - 13. 10. Sběr papíru

16. 10. Školská výstava v RK

20. 10. Informativní schůzka pro rodiče šesťáků

21. 10. OK ve stolním tenise - Voděrady

22. 10. OK ve florbale dívek 6. - 7. ročník

Listopad

12. 11. Okrskové kolo ve florbale dívek 6. - 7. ročník, Rokytnice v Orl. h.

13. 11. Vánoční dílny

13. 11. Okrskové kolo florbal H4 v Dobrušce

24. 11. Rodičovské schůzky

25. 11. Adventní dílny 2

29. 11. Rozsvěcení stromu

30. 11. Devátý ročník na úřad práce

Prosinec

4. 12. Mikulášská nadílka

5. 12. Adventní zájezd do Hrádku u Nechanic

21. 12. Vánoční zpívání v kostele

22. 12. Vánoční florbalový turnaj 6. - 9. ročníku

Leden

27. 1. Zápis do 1. ročníku

Únor

7. - 12. 2. Lyžařský výcvik 7. a 8. ročníku

27. 2. Ples školy

Březen

31. 3. prevence Ženatová 5 nebo 6 r.

Duben

5. 4.   8+9.r. beseda s kurátorem p. Šána

6. 4.   vybíjená 4-5.r. 

8. 4.   vybíjená 6.r.

12. 4. prevence Ženatová 5 nebo 6.r.

13. 4.  8-9 r. exkurze Grafitec sro

14. 4.  Hokejbal 1.-3.r.

15. 4. Hokejbal 6.-7.r.

15. 4. 9.r. přijímačky

18. 4. schůzka třídních důvěrníků 

20. 4. Exkurze Alfa 7.r.

21. 4. Malý fotbal RK 6.-7.r.

26. 4. tř. schůzky

26. 4. II.st. jarní dílna

29. 4.  návštěva nízkoprahového zařízení v RK, beseda antisemitismus 8-9.r.

Květen

2. 5.   5.+7. r. Den otevřených dveří-hasičská zbrojnice v RK

3. 5.   3.- 8. r. bazén v RK

5. 5.   1.r. prevence p. Ženatová

9.-10. 5. sběr papíru

10. 5.  atletika Kvasiny 

11. 5.  beseda – Policie ČR, dopravka, tisková mluvčí II.st. 9-10h 5.-8.r.

                                                                                       I. 10-11h 2.-4.r.

16. 5.   návštěva soudního přelíčení v RK (8. nebo 9. r.)

17. 5.   1.-8.r. divadlo v Dobrém Jak princezna ráčkovala 8,30-10h   30,-Kč

17. 5.   atletika Kvasiny Hovorková

18. 5.   5.-6.r. Karel IV. přijíždí Nové Město n. M.

27. 5   Mayový závod 3.-4.r.

Červen

1.6. Výlet 7.r.  Je

       Horská miniliga 2.-5.r. Prei

3. 6. DVPP Ho

       1.-3.r. Filharmonie Michl, Ku, Ne

9. 6. Hudební šlehačka..1.-2.r. Michl, Ne, Ho

10. 6. ??atletika Solnice II.st.¨

          ??záchranné složky v Dobrušce

13. 6. Výlet 1.-4.r. Vyškov Ho,Michl,Ku,Ne

15. 6. Nové Město n.M. 6.r. dramatický work. Hr

16. 6. Nové Město n. M. 2.r. drumbeny work. Ho

17. 6. Páťáci páťákům Hr, Prei 5.+8.r.

17.-26. 6. Ozdravný pobyt u moře  Michk, Ra

22. 6. Exkurze 8. ročníku Praha

 

 

 

 

25.08.2014 14:12

Září

  4. 9. Pernštejni -Přemyslovci II. 2. - 9. ročník

  5. 9. Výstava hub na Krupárně A Rocha

10. 9. Preventivní program Rozum v z.

11.-12. 9. Pobyt pro 6. ročník v Kosteleckých Horkách

25. 9. Exkurze 8. a 9. ročníku na farmě v Dolanech

Říjen

Listopad

11. 11. Exkurze do Liberce - Sběrný dvůr a IQ Landia

25. 11. 2. adventní dílny

25.11.2014  - individuální TŘÍDNÍ SCHŮZKY + plenární zasedání SRPD, konané v budově I.stupně (1.ročník 13.30-15.00, 2.-5. ročník 14.00-15.30, plenární zasedání od 15.30 v podkroví, poté třídní schůzky II.stupně)

30.11.2014  - ROZVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU v Dobrém - 1.adventní neděle (od 16.00 "Vánoční trh" dětských výrobků v jídelně školy, ve 5.třídě zdobení perníčků s klubem žen)

Prosinec

  4. 12. Mikuláš a Čerti ve škole

  8. 12. Kino Nové Město n. M. - Planeta 3000 - Indonésie - země lidojedů

18. 12. Vánoční zpívání v kostele 10:00

19. 12. Vánoční florbalový turnaj

Leden

23. 1. Plavání v Rychnově nad Kněžnou

28. 1. Zápis do 1. ročníku

Únor

21. 2. Školní ples

Březen

  5. 3. Bruslení v Opočně

 16.3. Klicperovo divadlo pro 8. a 9. ročník - Kytice

20. 3. Juráška cup - závody ve sjezdovém lyžování

23. 3. Pečuj o své zdraví - projekt zdravé výživy pro 6. a 7. ročník

26. 3. Projekt Evropské unie - 3. - 5. ročník Velikonoce v Evropské unii, 6. - 9. ročník - Evropská unie v kostce

Duben

28. 4. Třídní schůzky - od 15:00 v obou budovách školy

Květen

5. 5. Atletika 1. - 3. ročník Kvasiny

6. 5. 4. - 5. ročník dopravní výchova - teorie

7. 5. . kolo Horské miniligy v Rokytnici

11. 5. 9. ročník - návštrěva soudního přelíčení v RK

12. 5. 3. - 5. ročník atletika Kvasiny

14. 5. 1. stupeň soutěž co víme o lese - pořádají Lesy ČR

15. 5. Páťáci Páťákům - projektový den na ZŠ Podbřezí

22. 5. - 31. 5. Ozdravný pobyt u moře - Itálie - Mare Pineta

26. 5. Výlet 1. - 4. ročníku - Staré hrady u Jičína

29. 5. Dopravní výchova - praxe v RK - 4. ročník

Červen

1. 6. 5. - 9. ročník hvězdárna v Hradci Kráklové

2. 6. - 1. - 3. ročník společně s MŠ - Filharmonie Hradec Králové

2. 6. - výlet 5. ročníku - Adršpašské skály

3. 6. Sportovní den 9. ročníku pro 1. stupeň

4. 6. Sportovní den 9. ročníku pro MŠ

9. 6. Výlet 6. ročníku do ZOO

10. - 12. 6. Výlet 9. ročníku do Krkonoš

15. - 16. 6. Výlet 7. ročníku do Českého ráje

 

Aktuality

11.07.2017 20:48
Naše škola díky Recyklohraní přispěla k ochraně životního prostředí...
27.06.2017 08:36
KRÁSNÁ TEČKA NA KONCI ŠKOLY Týdenní červnový ozdravný pobyt byl pro...
15.06.2017 21:19
Dnes, jsme s 9. třídou a prvním stupněm prožili sportovní dopoledne!
05.06.2017 15:04
Výborného úspěch dosáhli naši mladí sportovci na atletických závodech...
24.05.2017 16:57
Dne 3.května 2017 se uskutečnil projektový den " DEN ZEMĚ " pro žáky...
17.05.2017 07:50
Ve čtvrtek 11. května 2017 se žáci 6., 7. a 9. ročníku ZŠ Dobré...
15.05.2017 09:01
10. 5. 2017 se náš úspěšný výběr zúčastnil krajského kola Hokejbalu...
15.05.2017 08:58
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Základní škola Dobré ZŠ Dobré 110
517 93
I. stupeň: 733 442 688
II. stupeň: 605 128 418

Úřední hodiny ředitelky:
Úterý 12 - 13 h
(jindy po tel. dohodě)

Úřední hodiny výchovného poradce
(Mgr L. Preininger): Čtvrtek 13 - 14h
nebo po telefonické dohodě.
Důležitá data:
20. 4. 2017 třídní schůzky

zsdobre@dobruska.cz